Tendinitis Anserina o de “Pota d’Ànec” 

La tendinitis de pota d’ànec és la que afecta als tendons de la denominada pota d’ànec, que rep aquest nom per la forma com els tendons isquitibials s’ancoren a la cara anterointerna de la tíbia proximal, que recorda clarament aquesta estructura. Els tendons implicats en aquesta tendinopatía són els dels músculs sartori, recte intern i semitendinós.

Fascia d’inserció del tendó sartori, que recobreix els tendons del recte intern i semitendinós

Tendons del recte intern (sup) i semitendinós (inf) que s’utilitzen habitualment per la reconstrucció del lligament encreuat anterior.

Aquests músculs són responsables en part de la potencia de flexió del genoll i actúen també com a estabilitzadors medials secundaris.

Clínicament, la tendinitis anserina es comporta com un dolor relacionat amb l’activitat esportiva que es localitza a la cara anterointerna del genoll, uns 2 cm per sota de la tuberositat tibial anterior.

Localització típica de la tendinitis anserina.

Com quasi sempre, en aquests casos l’exploració física exhaustiva será imprescindible. Sense aquesta, fàcilment es pot confondre amb una lesió meniscal interna o bé amb una sobrecàrrega mecánica del compartiment intern del genoll.

Com la resta de tendinopaties, el tractament inicial sòl ser conservador procurant un repos esportiu. En els casos amb molesties persistents, la combinació de tractament mitjançant rehabilitació o bé amb infiltracions locals poden ser una alternativa. El tractament quirúrgic en aquets casos és molt poc habitual.