Àrees d’especialització

Lesions del genoll esportiva

Tendinopatia rotuliana

Tendinitis anserina

Síndrome de fàscia lata

Altres trastorns

 

Cirurgia artroscòpica de genoll

Lesions del lligament lateral intern

Lesions del lligament lateral extern

Lesions del lligament creuat anterior

Lesions del lligament creuat posterior

Lesions lligamentoses múltiples

Lesions meniscals

Síndrome postmeniscectomia

Lesions condrals i osteocondrals

 

Cirurgia ortopèdica del genoll

Inestabilitat rotuliana – luxació recidivant de ròtula

Anomalies torsionals de l’extremitat inferior – osteotomies tibial i femoral

Altres trastorns

 

Cirurgia reconstructiva de genoll

Cirurgia protèsica primària de genoll

Cirurgia protèsica de revisió

Pròtesis unicompartimental – Pròtesis femoropatelar