Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT: A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal Dr. Pelfort endavant, (Dr. Pelfort), informa a l’Usuari de què és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el RGPD (Registre General de Protecció de Dades) en els que les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per (Dr. Pelfort). Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de (Dr. Pelfort).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.
L’Usuari que envia la informació a (Dr. Pelfort) és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant (Dr. Pelfort) de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

(Dr. Pelfort) no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar per l’ús d’aquesta informació. Es exonera (Dr. Pelfort) de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per (Dr. Pelfort) sempre que procedeixi de fonts alienes a (Dr. Pelfort ).

Cessió de dades a tercers.
(Dr. Pelfort) no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

Acceptació i Consentiment.
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (Dr. Pelfort), en la forma i
per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.
(Dr. Pelfort) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, (Dr. Pelfort) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.